ico_temat.gifMonitorowanie temperatury w samochodach typu chłodnia


monitoring-gps-zywnosci.jpgPrzedsiębiorstwa, które zajmują się produkcją towarów, które muszą być przechowywane w niskich temperaturach, jak żywność (mrożone owoce i warzywa, mięso i wędliny itp.) oraz farmaceutyki (materiałów biologiczne, preparaty na bazie krwi, niektóre leki) muszą dysponować odpowiednim samochodami dostawczymi typu chłodnia które zapewnia przez cały czas transportu odpowiednią temperaturę wewnątrz przestrzeni ładunkowej. Bardzo istotna jest ciągła możliwość kontroli czy temperatura zawiera się we właściwym przedziale i to w czasie rzeczywistym.

Z pomocą przychodzi tu nasz system MultiGPS czyli monitoring GPS wraz z dodatkowym modułem kontroli temperatury. W samochodzie-chłodnia zamontowany jest rejestrator GPS do którego można podłączyć różne dodatkowe czujniki. W naszym przypadku jest to czujnik temperatury , który montowany jest w przestrzeni ładunkowej. Do rejestratora może być podłączone więcej czujników, bardzo często w profesjonalnych systemach znajdują się między innymi.:

    • czujnik otwarcia drzwi ładunkowych - dostajemy informacje czy drzwi nie były otwierana poza obszarem rozładunku.
    • czujnik pracy agregatu chłodniczego (włączony/wyłączony) - kontrola pracy i dodatkowo zliczanie czasu pracy agregatu,
    • czujnik poziomu paliwa - dokładna kontrola poziomu paliwa w zbiornikach,
    • odcięcie zapłonu - możliwość zdalnego unieruchomienia samochodu,
    • system identyfikacja kierowcy I-Button - identyfikacja i komunikacja z kierowcą.

Oczywiście sam rejestrator GPS daje nam dostęp do podstawowych informacji o pojeździe, czyli położeniu geograficznym, przejechanej trasie, czy aktualnej prędkości.

monitoring-gps-agregatu-chlodniczego.jpg

Jak działa monitorowanie temperatury GPS ?
Odczytana wartość temperatury, otrzymana z czujnika jest przesyłana do rejestratora GPS, a następnie drogą transmisji GSM trafia do serwerów MultiGPS gdzie jest on-line przetwarzana i archiwizowana. Dane z monitoringu GPS dostępne są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i to z każdego miejsca na świecie. Nie ma potrzeby instalowania żadnego oprogramowania w komputerze przedsiębiorstwa, ponieważ dane z aplikacji MultiGPS dostępne jest przez przeglądarkę internetową.

schemat-monitoringu-temperatury.jpg

Jak informacje otrzymujemy z systemu monitorowania temperatury GPS ?
Po zalogowaniu się do systemu MultiGPS możemy sprawdzić na mapie gdzie znajdują się nasze samochody. Mamy możliwość poznania ich położenia geograficznego i prędkości, a także informacji o włączonym agregacie chłodniczym i temperaturę w przestrzeni ładunkowej. Jeśli wybierzemy konkretny pojazd otrzymamy wykres temperatury w chłodni dla wybranego przedziału czasu


wykres-temperatury-chlodni.jpg
Na podstawie wykresu mamy możliwość sprawdzenia zmian temperatury. Na wykresie kolorem niebieskim naniesione są obszary, kiedy samochód miał włączony silnik.

 

Alarmy w czasie rzeczywistym z systemu monitorowania temperatury GPS.
Aplikacja MultiGPS oprócz możliwości śledzenia aktualnego stanu pojazdu umożliwia zdefiniowanie odpowiednich alarmów. W naszym przepadku alarm wygeneruje się, jeśli temperatura w chłodni wykroczy poza wartości progowe. Taki alarm może być alertem w aplikacji, a także nasz system może wysłać powiadomienie mailem lub SMS-em. Wiele firm definiuje również alarm, aktywowany zdarzeniem, kiedy drzwi chłodnicze zostaną otwarte w miejscu niedozwolonym (innym niż miejsce dostawy). Jeśli używamy systemu identyfikacji kierowcy możemy z poziomu aplikacji skontaktować się z kierowcą aby ustalić przyczynę alarmu. System alarmów jest bardzo wygodnym sposobem automatycznej kontroli, która pozwala reagować tylko w sytuacji niepożądanej.

samochodowy-agregat-chlodniczy.jpg

Raporty z systemu monitorowania temperatury GPS.
System MultiGPS umożliwia generowanie standardowych raportów wykorzystania samochodu wzbogaconych o Informacje o temperaturze w chłodni i ew. czasie pracy agregatu chłodzącego.
System monitorowania temperatury MultiGPS jest rozszerzeniem standardowego systemu monitoringu GPS.

raport pracy agregatu chłodniczego 

Korzyści ze stosowania tego systemu w posiadanej flocie samochodów są dwojakiego rodzaju.

1. Ekonomiczne
- stosowanie podstawowych systemów monitoringu GPS daje wymierne oszczędności na paliwie i czasie wykorzystania pojazdu.
- automatyzacja zarządzania flota samochodów pozwala na wyeliminowanie czasochłonnych zadań logistyki i kontroli.

2. Jakościowe
- unikamy strat spowodowanych transportem w niewłaściwych warunkach naszych produktów.
- możemy przedstawić naszym kontrahentom pełne i miarodajne raporty potwierdzające zachowanie zdefiniowanego przedziału temperatur transportu.
- mamy możliwość sprawdzenia, czy drzwi do przestrzeni ładunkowej nie były otwierane poza wyznaczonym obszarem. Dzięki temu możemy natychmiast reagować na próby kradzieży, często bardzo cennego ładunku.

ulotka_gps.jpgUlotka informacyjna o systemie monitoringu GPS. [1,9MB]

kontakt_multigps.gif

Jeśli Twoja firma wykorzystuje samochody-chłodnie i potrzebujesz nowoczesnych rozwiązań skontaktuj się z nami już teraz!.