ul. H.Wieniawskiego 62 Łódź

Rezerwacja samochodów służbowych w firmie.

Pojazdy poolowe to współdzielenie pojazdów w ramach floty lub organizacji.

rezerwacja pojazdów poolowych w firmie

Jak to działa?

Samochody w firmie pozostają do dyspozycji określonej grupy pracowników i dzielą się pojazdami, natomiast kontrolę nad nimi sprawuje odpowiedzialna za nie osoba i dzięki temu powoduje to obniżenie kosztów operacyjnych, zmniejszenia wpływu na środowisko oraz zwiększenie wydajności wykorzystania pojazdów w ramach jednej floty. A nasza aplikacja umożliwa całkowitą automatyzację zarządzania współdzieleniem pojazdów służbowych.

Dla kogo?

Dla firm które posiadają flotę pojazdów, które chcą efektywniej wykorzystać dostępne samochody i obniżyć koszty transportu pracowników..

Jakie otrzymam dane?

Dostępność pojazdów, lokalizacje, statusy ich używania, identyfikację kierowcy i pasażerów oraz dane dotyczące utrzymania i kosztów eksploatacji pojazdów.

Co zyskujesz?

Korzyści finansowe, środowiskowe i społeczne, co sprawia, że jest atrakcyjną opcją dla wielu użytkowników.

aplikacja car-pooling

Możliwości aplikacji car poooling / samochody pulowe.

 • dodawanie rezerwacji przez pracownika w dowolnym okresie w przyszłości z informacją o znanych uszkodzeniach,
 • możliwość, aby określone osoby miały uprawnienie do zatwierdzania rezerwacji dla określonych pojazdów,
 • zgłaszający określają cel podróży, godzinę rozpoczęcia i zakończenia podróży,
 • rejestracja momentu rozpoczęcia i zakończenia podróży w czasie rzeczywistym,
 • dzięki integracji z systemem GPS, platforma rezerwacji pojazdów jest w stanie monitorować, czy samochód opuścił miejsce po dokonaniu rezerwacji w firmie,
 • dodawanie do karty pojazdu opiekuna, oddziału oraz osób potwierdzających rezerwacji do akceptacji,
 • wprowadzanie dodatkowych danych przy wydaniu i zwrocie pojazdu: stan czystości, usterek technicznych itp.,
 • funkcja "Snajper" umożliwia oczekiwanie na dostępność wybranego pojazdu i powiadamia użytkownika, gdy pojazd stanie się dostępny w określonym czasie,
 • dodawanie zgłoszeń technicznych do pojazdów wraz załącznikami wraz z powiadomieniem do opiekuna pojazdu,
 • powiadamianie SMS/ E-mail o konieczności serwisu, przeglądu technicznego, przedłużenia ubezpieczenia OC i AC,
 • powiadomienia SMS/ E-mail w sytuacji wystąpienia zdarzeń niepożądanych np: brak realizacji rezerwacji,
 • powiadomienia SMS/ E-mail dotyczące akceptacji, anulowania, zmiany czasu rezerwacji,
 • raporty dotyczące rezerwacji i ich realizacji,
 • możliwość integracji z systemami ERP,
 • dostęp do aktualnej pozycji pojazdu itp.

Chcesz ułatwić sobie
zarządzanie i monitoring maszyn?

Skontaktuj się z nami. Zaproponujemy rozwiązanie, które będzie najlepsze dla Twojej firmy.

Zadzwoń i poznaj szczegóły oferty Kontakt