ico_temat.gifRozwiązania techniczne kontroli poziomu paliwa w maszynach budowlanych.

Przykładowy opis instalacji w maszynie budowlanej kontroli paliwa za pomocą sondy paliwa. 

koparko-ladowarka-komatsu.jpgKontrola poziomu paliwa jest jednym z kluczowych parametrów systemu monitoringu GPS. Dzięki aktualnym informacjom na temat ilości paliwa w zbiorniku (zbiornikach) maszyny mamy możliwość zadbać o efektywnie jego zużycie i prace maszyny bez przestoju.
Każdy system kontroli paliwa składa się z dwóch głównych elementów:
- sonda paliwa - urządzenia informującego o poziomie paliwa
- rejestratora (lokalizatora) GPS
Pobrane informacje drogą transmisji GSM składowane i przetwarzane są na serwerach MultiGPS.
Informacje o poziomie paliwa w zbiornikach maszyn budowlanych otrzymujemy z odpowiednich przystosowanych sond paliwowych montowanych na każdym zbiorniku. Rozwiązań z samochodów osobowych, jakim jest pobieranie informacji z komputera pokładowego w tym przypadku nie stosuje się. W profesjonalnych maszynach bardzo istotna jest wysoka precyzja pomiaru i stabilność wyniku pomiaru niezależna od ruchów, czy kołysania w trakcie jej pracy na budowie. Tej precyzji nie zapewniają czujniki dołączane do komputerów pokładowych. Często też taka informacja w komputerach pokładowych maszyn budowlanych nie występuje.

Praktyczne rozwiązanie MultiGPS systemu kontroli poziomu paliwa.

Chcielibyśmy przedstawić tutaj praktyczne rozwiązanie systemu GPS kontroli poziomu paliwa, które nasza firma montuje w maszynach budowlanych i rolniczych. Prezentujemy tu przykładowy montaż wykonany na zlecenie naszego klienta w koparko - ładowarce Komatsu WB93S-5.

komatsu-WB93S-5.jpg

 

Jako czujnik zastosowaliśmy sondę poziomu paliwa typu CS-26/RS/U Aplisens homologowaną przez Ministerstwo Transportu. Sonda składa się z dwuch części: cześć czujnikowa jest umieszczana w zbiorniku paliwa a część elektroniczna jest montowana bezpośrednio na pokrywie zbiornika koparki. Sonda dokonuje pomiaru poziomu paliwa na drodze ciśnieniowej a bezpośrednim elementem aktywnym jest czujnik piezorezystancyjny. W stosunku do stosowanych również czujników pojemnościowych i ultradźwiękowych zastosowana sonda pozwala na pomiar paliwa z dużą dokładnością, jest ponadto odporna na zanieczyszczone paliwo i nie trzeba jej montować na środku zbiornika.
Sonda ma solidną konstrukcję i jest przystosowana do pracy w warunkach w których używa się specjalistycznego sprzętu budowlanego lub rolniczego.

 sonda-paliwa-maszyna-budowlana.jpg

Z sondy, wynik pomiaru ilości paliwa przesyłany jest do lokalizatora GPS - Teltonika FM4200. Transmisja danych uniemożliwia wszelkiego rodzaju próby sabotażu oraz w trudnych warunkach pracy maszyny zapewnia konieczną stabilność działania i odporność na zakłócenia. Lokalizator przesyła otrzymane dane za pomocą transmisji GSM do naszych serwerów multiGPS. Ma on swoją pamięć i nawet w przypadku utraty łączności może w niej zachować do 15000 zapisanych odczytów, a następnie wysłać je poprzez GPRS po jej wznowieniu. Informacje o poziomie paliwa prezentowanej koparki są przetwarzanie i magazynowane w naszym systemie kontroli pojazdów multiGPS.

Po montażu nasz klient ma możliwość zdalnej kontroli stanu zbiornika swojej koparki, dzięki czemu wyeliminował bardzo uciążliwe i kosztowne przestoje związane z brakiem paliwa. Dodatkowo, dane na temat zużycia paliwa umożliwiają mu odpowiednie i z wyprzedzeniem planowanie tankowania i optymalizację przejazdów koparki na kolejne place budowy. Działania te oraz 'pozytywny' wpływ świadomości istnienia systemu monitoringu na osobę obsługującą koparkę dały natychmiastowy zysk w postaci oszczędności na paliwie.

 

kontakt_multigps.gif

Skontaktuj się z nami już dzis, aby uzyskać więcej informacji na temat być może będziemy w stanie pomóc w zarządzaniu zespołem handlowców pojazdów.

Firmy współpracujące z multiGPS