ico_temat.gife-TOLL- nowy system poboru opłaty elektronicznej w Polsce

Dowiesz się czym jest E-toll, jakie pojazdy podlegają opłacie i w jakis sposób zacząć korzystać z systemu e-TOLL

System e-TOLL to nowoczesne rozwiązanie, oparte na technologii pozycjonowania satelitarnego. Zastępuje dotychczasowy system viaTOLL, który od dnia 1 października 2021 roku zostanie wyłączony. System e-TOLL służy do poboru opłaty elektronicznej za przejazd po wybranych odcinkach autostrad, dróg ekspresowych i krajowych zarządzanych przez GDDKiA. Sieć odcinków dróg płatnych w nowym systemie pozostaje bez zmian.  Zmiana wynika z odejścia od technologii radiowej na rzecz technologii pozycjonowania satelitarnego i bezprzewodowej transmisji danych i właśnie w ten sposób będzie odbywała się kontrola uiszczenia opłaty elektronicznej.


szczegóły oferty obsługi etola


Dla kogo e-TOLL?

Jeśli poruszasz się pojazdem lub zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony lub autobusem niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej z liczbą miejsc powyżej 9 masz obowiązek wniesienia opłaty elektronicznej za przejazd po drogach płatnych.

Jak zacząć korzystać z systemu  e-TOLL?

Należy zarejestrować się do Internetowego Konta Klienta (IKK), następnie wybrać sposób przekazywania danych do systemu i określić sposób płatności za przejazd.

Sposoby  przekazywania danych geolokalizacyjnych do systemu e-TOLL:

ZSL– zainstalowany sterownik na stałe w pojeździe
OBU– urządzenie geolokalizacyjne do samodzielnego montażu
Aplikacja mobilna- e-TOLL PL.

Firma MultiGPS oferuje rozwiązanie oparte na systemie OBU i ZSL.

Szczegółowe informacje odnośnie naszej oferty znajdą Państwo na stronie https://www.multigps.pl/etoll

Firmy współpracujące z multiGPS